Kancelaria Jarosław Wróblewski: usługi kadrowe - Gdańsk kancelariawroblewski.eu

Kancelaria Jarosław Wróblewski: usługi kadrowe - Gdańsk

Usługi kadrowe Gdańsk
Kancelaria Jarosława Wróblewskiego zapewnia swoim klientom kompleksowe usługi kadrowe - Gdańsk. Obejmują one między innymi: przygotowywanie baz danych pracowników i zarządzanie nimi, opracowywanie dokumentacji osobowej powiązanej ze stosunkiem pracowniczym w firmie, prowadzenie akt pracowniczych i ewidencji spraw powiązanych z przebiegiem zatrudnienia pracownika, sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego, sporządzanie umów cywilnoprawnych, wyliczanie wynagrodzeń pracowników, przygotowywanie listy płac, wyliczanie należnego podatku i składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sporządzanie deklaracji i rozliczeń oraz dostarczanie ich do Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

KANCELARIA PODATKOWO-PRAWNA JAROSŁAW WRÓBLEWSKI
Józefa Czyżewskiego 38
80-336Gdańsk
pomorskie
Telefon: +48 601 808 450
NIP: 5830204473